2018-2019 O’QUV YILI MAGISTRLIK  DISSERTATSIYA MAVZULARI   

 

5A110101 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi ( matematika)

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Xayitova  Xilola  G‘afurovna

Karrali darajali qatorlar va ularning yaqinlashish sohasi

prof.S.A.Imomkulov

2

Karamatov  Bolatbek  Tinchbekovich

Besh o‘lchovli psevdoyevklid fazosida ikki o‘lchovli sirtlar

Prof.A.Ortiqboyev (O‘zMU professori)

3

Usanov  Bobirjon  Eshmo‘min  o‘g‘li

Ikki va uch o‘lchamli Yevklid fazolarida akslantirishlar va almashtirishlar

dots.S.X.Abjalilov

4

Parmanova  Shahodat   Qobiljonovna

Uchburchak geometriyasi va uning tadbiqlari

Dots.A.A.Jalilov

5

G‘affarova Dilfuza Shavkat qizi

A-analitik darajali qatorning yaqinlashish sohasi va uning yig‘indisini  A-analitikligi

f.-m.f.d.

S.A.Imomqulov

                                         5A110201 -Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi ( fizika va astronomiya)

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Usmonova Sohiba Toyir qizi

Fizikani o‘qitishda kompyuter texnologiyalardan foydalanishning o‘rni (9-sinf fizikasi misolida)

dots.I.R.Kamolov

2

Tayirova Sarvinoz To‘lqinovna

Astronomiya fanidan “Quyosh tizimi sayyoralari mavzusining elektron majmuasini yaratish metodikasi”.

dots.I.R.Kamolov

3

Kuralova Gulnaz Jaksilik qizi

Astronomiya fanidan “Quyosh tizimi mayda jismlari” mavzusining elektron majmuasini yaratish metodikasi”.

dots.I.R.Kamolov

4

Samandarov Latif Qalandar o‘g‘li

Mexanik va elektromagnit tebranishlarni qiyosiy xarakteristikasi

f-m.f.n.A.M.Karimov

                                       5A110301 -Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi ( kimyo)

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Omonov Behruzjon SHuhrat o‘g‘li

Atsetilendan vinilatsetatning katalitik sintezi

t.f.d. N.Fayzullaev

SamDU dotsenti

2

Karimov Nuriddin Soli o‘g‘li

Iqtidorli sinflarda kimyo fanini o‘qitishda dasturlash texnologiyasidan foydalanish

dots.D.A.Karimova

                               5A110301 -Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi ( biologiya)

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Tilakova Shirin Xaqberdi qizi

“Pedagoglarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari”

b.f.n.B.E.Jumaboev

2

G‘aybullayyeva Ozoda

Zarafshon quyi oqimi tuproq resurslarini muhofaza qilish (Karmana va Konimex tumanlari misolida)

b.f.n.A.J.Qo‘shoqov

3

Bahromova Nilufar Saloxiddin qizi

Barqaror taraqqiyot-2030 dasturining yangi maqsad va tamoyillari.

dots.G.D.Shamsidinova

4

Sayfullayyev Asilbek Farhod o`g`li

Oqova suvlarda o‘stirilgan yuksak suv o‘simliklarning anatomo-morfologik o‘zgarishlari

dots.S.O.Xo‘jjiyev

                             5A110301 -Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya)

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Tursunova Umida Bahodirovna

“Navoiy viloyati tuman markazlarining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi”

dots.Rahmatov Y.B

2

Narzullayev Nuriddin

O‘zbekistonda geoyekologik muammolar va sun’iy suv havzalarini muhofazaqilish

g.f.n.S.R.Shodiyev

3

  Xasanova  Nafisa  Mustafakulovna

Navoiy viloyati qishloq xo`jaligida Yer resurslaridan foydalanishning geografik jihatlari

dots.B.H.Kalonov

5A110601- Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (tarix)

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Abdraimova Manzura Baxodir qizi

Millatlararo totuvlikni  ta’minlash – O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy taraqqiyoti va barqarorligi omili sifatida

dots.Z.Hayitov

2

Salimov Sayyod Said o‘g‘li

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston va Qozog‘iston Respublikalari o‘rtasidagi ijtimoiy - iqtisodiy, siyosiy, madaniy, hamda ilmiy aloqalari

dots.R.M.Qarshiyev

3

Muftillayeva Umida Tohirovna

Tarixiy bilimning mazmun mohiyati (ilmiy konsepsiyalar, qarashlar)

dots.R.Rajabov

4

Halilov Bahodir Shirinboyevich

O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirish konsepsiyasi-demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirishning yangi bosqichi

t.f.n.A. Aminova

5

  Ashurov  Dostonjon  Dilshod o‘g‘li

 

O`zbekistonda fermerlik harakati tarixi: shakllanishi, rivojlanishi va istiqbollari

t.f.d.G`.Temirov

i.f.d.N.Murodova

5A110701- Ta’limda axborot texnologiyalari

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Amonov Muhsin Erkinovich

Bir va ko‘p o‘lchovli massivlarni tartiblash metodlarini tahlillash dasturlarini Ci dasturlash tilida yaratish

ped.f.n.T.U.O‘tapov

2

Xayrullayeva Shaxlo Shavkat qizi

Interval kompleks sonlarning amaliy masalalarni yechishga tadbiqi va dasturiy ta’minoti

dots.A.A.Ibragimov

3

Jurayeva Aziza Akramovna

 

Delphi dasturlash muhitida matematik masalalarni yechishda amaliy dasturlar  yaratish

f.-m.f.n.Sh.J.Xudoyorov

4

Mahmudova Mohiniso  Mizrof qizi

Multimedia va telekommunikatsiya texnologiyalari yordamida elektron ta’lim resurslarini yaratish hamda undan foydalanish

f.-m.f.n.dots. R.A.Ro`ziyev

5

Juraboyev Almir Jamshidovich

 

Axborot kommunikatsiya tizimlarining Web ilovalarida axborotni himoyalash mexanizmlari

f.-m.f.n.G‘.R.Yodgorov

6

Arziqulov  Husan  Normurod o‘g‘li

 

Elektron o‘quv-metodik ta’lim muhiti va innovatsiya (Kompyuter ta’minoti fani misolida)

f.-m.f.n.G‘.R.Yodgorov

 

7

Qilichev  Xudoynazar  Aliboyevich

 

Global internet tarmog’ida Informatika fanidan elektron ta’lim resursini yaratish va foydalanish metodikasi

f.-m.f.n.,dots.R.A.Ro’ziyev

                                                                                                                                     5A111201- O‘zbek tili va adabiyoti

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

Eshmamatova Gulhayo Xayriddin qizi

“Devonu lug‘otit turk ” asari hamda o‘zbek shevalari leksikasining qiyosiy-tarixiy tahlili

fil.f.n.B.Zaripov

2

Niyozova Xulkar Jumaqul qizi

Halima Xudoyberdieva she’riyati lingvopoetikasi

fil.f.d.N.Murodova

3

Shomurodov Nurbek Shavkat o‘g‘li

O‘zbek ekolingvistikasi: shakllanishi va taraqqiyoti

fil.f.n.R.N.Yusubova

4

Nizomov Farhod Muso o‘g‘li

Alisher Navoiy “Xamsa”sida uchraydigan raqamlarning g‘oyaviy-badiiy mohiyati va vazifalari

dots.T.Xo‘jayev

5

Nusratilloyeva Dilnoza Nusratillayyevna

Najmiddin Komilov tadqiqotlarida tasavvuf va komil inson masalalari talqini

Fil.f.d. A.Xolmurodov

6

Ochilova Ra’no Dilshodovna

Adabiyot darslarida muammoli vaziyat yaratish asosida o‘quvchilarni badiiy asar tahliliga o’rgatish

p.f.n.H.Suyunov

7

Abdullayev Umidjon Xusniddin o’g’li

O‘zbek ismlarining lahjaviy, erkalash-kichraytirish shakllari bilan bog‘liq variantlar

f.f.n.R.Nuritdinova

8

Asadova Gulhayo G‘ayrat qizi

“Boburnoma” da mansab, unvon va shaxs otlari hamda joy nomlarining lisoniy tahlili

f.f.n.O`.Orip

5A111301-Ona tili va adabiyoti (rus tili)

T/r

F.I.SH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Ilmiy rahbar

1

SHaropova Nilufar Baxshillo qizi

Проблема художественного конфликта в произведениях М.А.Булгакова

dots A.Raxmonova

2

Ruziyyeva Zarina Abduraxmon qizi

Инновационные приёмы и задачи при обучении  русской классики первой половине XIX века в школах Навоийской области

dots.E.E.Azmiyeva

3

Hayitmurodova  Maftuna  Fazliddin qizi

Лингвометодические особенности обучения синтаксической синонимии в пределах ряда «сложноподчиненное-простое предложение» в школе

 

p.f.n.F.R.Jumayeva

4

Zaynutdinova  Maxliyo  Bobomurodovna

Методика изучения морфонологических явлений отадъективного словообразования в русском языке

f.f.n.G.N.Xidirova

© 2017 Navoiy davlat pedagogika instituti saytidan olingan ma'lumotlarni chop etilganda veb-saytga havola qilish majburiy
Сайт скован и затачивается при помощи Octopus