loader image
All for Joomla All for Webmasters
info@nspi.uz
E-mail
+998 79 225-07-32
Ishonch telefoni
+998 79 225-19-71
Faks
Rektor qabulxonasi

2019-2020 O’QUV YILI MAGISTRLIK DISSERTATSIYA MAVZULARI

5A110101 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika)

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Ziyodullayev Elbek Xayrullo o`g`li Kubik stoxastik operatorlar dinamikasi f.-m.f.d. Jamilov U.U.

f.-m.f.n. Abjalilov S.X.

2. Sadullayeva Iroda Po`lat qizi Konus kesimlarini o`rganishda Apolloniy tadqiqotlarining ahamiyati f.-m.f.n. Abjalilov S.X.
3. Jumayev Zafar Otamurodovich Konform akslantirishlar va ularning tadbiqlari dots. Hakimov A.
4. Sulaymonov Oybek Uyg`unovich Operatsion hisobning elektrotexnikaning ba’zi masalalariga tadbiqlari p.f.f.d. Ashurova D.N.
5. Xalilov Abror Uchqun o`g`li Diofant tenglamalarining butun ratsional yechimlarini topish usullari p.f.f.d. Ashurova D.N.
6. Ramazonov Baxtiyor Maxmud o`g`li Yuqori darajali taqqoslamalar va taqqoslamalar sistemasini yechishning innovatsion usullari p.f.n. Jalilov A.A.

5А110301 - Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)

 T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Hayitova Shaxnoza G’olibjon qizi “Quyosh sistemasi”mavzusini elektron o’quv uslubiy majmuasini yaratish metodikasi dots.I.R.Kamolov
2. Xolmo`minov Jahongir Otabek o’g’li Molekulyar kinetik nazariya asoslarini o`qitishda statistik g`oya va tushunchalardan foydalanish  dots.B.F.Izbosarov

5A110301 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo)

F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Toshpo’latova Sabohat Ochilovna 4-(N,NI–dietilamino)-butin-2-оl-1 ni sintezi va ishlab chiqarish texnologiyasi. t.f.d(PhD) Temirov.U
k.f.d (PhD) Xamroyev K.Sh
2. Norqulov Dilshod Ahmatovich Amino-(butin-2-)-оl-1 atsetilen  hosilalarini atsillash reaksiyalari . k.f.d (PhD) Xamroyev K.Sh
3. Xolmurodov Behzod Dilshod o’g’li Umumiy kimyo amaliy mashgulotlarida o’qituvchilarning eksperimental ko’nikmalarini shakllantirish. dots.Karimova D.A
4. Yusupova Maxliyo Azamatovna 4-(N–diaminofenil)-butin-2-оl-1 ni sintezi va ishlatilishi. t.f.d(PhD) Temirov.U
dots.Yangiboyev S
5. Ergasheva Ro‘zigul To‘lqin qizi Respublikamizda sirka kislota ishlab chiqarish istiqbollari t.f.d(PhD) Temirov.U
dots.v.b.Hotamova M.S

5A110301 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya)

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Azmiyeva Gulsara Mansurovna Umumta`lim maktablarida genetikani o`qitishning zamonaviy ta`lim texnologiyalari. b.f.n., dotsent S.O.     Xo`jjiyev
2. Maxamadiyev Elyor Isomiddin o`g`li Navoiy viloyati Nurota tumani xududida tarqalgan sutemizuvchi hayvonlar biologiyasi va ekologiyasi. b.f.n., dotsent B.Y. Jumabayev
3. Aliyeva Kumush Bahodir qizi Yuksak suv o’simliklari biomassasidan  bioo’g’it  tayyorlash  va undan foydalanish texnologiyasini ishlab chiqarish O‘zR  FA  Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi b.f.n. A. Xo’jaqulov

 

4. Yusupov Doston Faxriddin o`g`li Baliqchilik xo`jaliklari yerlaridan samarali foydalanishda sholi ekinini yetishtirishning ahamiyati. q.x.f.n., M.X.Yuldashov
5. Axtamov Abror Anvar o`gli Texnogen hududlardagi chorva mollar organizmida to`plangan ksenobiotiklarni korreksiyalash va mahsuldorligini oshirishning elementar usullari. b.f.d.dotsent  A.S.Il`yasov
6. Xalilova Lobar O`zbekiston Respublikasida Barqaror taraqqiyot va rivojlanish jarayonlarini ta`minlashda xalqaro ekologik hamkorlik masalalari. b.f.n., dotsent G.D.Shamsidinova

5A110301 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya)

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Latipov Normurod Faxriddin o`g`li Navoiy viloyat demografiyasi va aholi joylashuvidagi hududiy farqlar dots. B.H.Kalonov
2. Eshonqulov G`iyosiddin Toxir o`g`li O`zbekiston  tog` daryolari  to`yinish  manbalarini miqdoriy baholash g.f.n. S.R.Shodiyev
3. Shirinova Muqaddas Shavkat qizi Qiziltepa tumanida qishloq xo`jalik tarmoqlarini oqilona joylashtirishning geografik jihatlari dots.B.H.Kalonov

5A110601 - Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (tarix)

T/r F.I.SH. Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi  

Ilmiy rahbar

 

1 Davronova Dilora Komiljonovna “Ta’limda Boloniya tizimining vujudga kelishi va rivojlanish hususiyatlari” t.f.n.A.Aminova
2 Davlatov Abror Azamat o’g’li “XI-XV asrlarda G`arbiy Yevropa madaniyati rivojiga Markaziy Osiyo madaniyatining ta’siri” t.f.d. G’.Temirov
3 Srojeva Gulbahor Vahobovna  «Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim muassasalari rivoji va istiqbolining institutsional asoslari (Navoiy viloyati misolida)”  dots.R.N.Tolibov
4 Hasanova Habiba Yorqin qizi “Milliy meros va tarixiy xotira – yoshlarda g`oyaviy immunitetni shakllantirish vositasi sifatida” dots.Z.Hayitov
5 Eshimov Sardor Kamoliddin o’g’li “Navoiy viloyati madaniy meros ob’yektlari va ularning o’rganilish tarixi” PhD.U.Narzullayev
6 Nazarov Elbek Abduxomid o’g’li Zamonaviy o’rta maktab tarix ta’limining mazmun-mohiyati dots. R.Rajabov
7 Sattorov Yusufjon  Soxib o’g’li O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimida yangi tarixni o’qitishning metodik masalalari O‘zMU.dots. J. Mavlonov

5A110701 - Ta’limda axborot texnologiyalari

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
 1. Himmatov Shohrux Oripovich Uzluksiz determinallangan dinamik sistemalarni kompyuterli modellashtirish. t.f.n.,dotsent Suvonov O.O.
 2. Adizova Zuhro Maruf qizi Interval aniqmaslikka ega bo‘lgan amaliy masalalarni yechishning C++ Builder muhitidagi dasturiy ta’minotini ishlab chiqish texnologiyalari t.f.d.,dotsent Nosirova Sh.N
 3. Amonov Doston O‘tkir o‘g‘li Informatika darslarida kompyuter dasturlari yordamida o‘quvchilarning bilim olishiga qiziqishlarini rivojlantirish usullari va vositalari.(Delphi dasturi misolida)  O‘zRFA t.f.d., prof. D.T.Muhammadiyeva
 4. Ismoilova  Ma’mura Murod qizi Ilmiy jurnallarning Web sahifasini yaratish metodikasi p.f.n.,dotsent Utapov T.U.
 5. Fozilov Orif Odiljon o‘g‘li Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida matematikani o‘qitish samaradorligini oshirishda amaliy paketlarda foydalanish metodikasi(11-sinf misolida) f.-m.f.n.,dotsent Ro’ziyev R.A.

5A111201 - O‘zbek tili va adabiyoti

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Norqulova  Iroda Xalimovna Navoiy “Tarixi muluki Ajam” va “Saddi Iskandariy” dostonidagi sulolalar tarixining g‘oyaviy-badiiy va qiyosiy tahlili Dotsent T.R.Xo‘jayev
2. Obidova  Nafisa Odiljonovna

 

Hamid Olimjonning bolalik, Vatan haqidagi dostonlarida janrlarning rang-baranglik ifodasi Dotsent B.Ashurov
3. Davlatova Rushana “Mahbub ul-qulub” asarining lingvokulturologik xususiyatlari dots. B.X.Daniyarov
4. Rajabova Durdona Badiiy matnning pragmatik  xususiyatlari (“O‘tgan kunlar” asari misolida) dots. B.X.Daniyarov
5. Jo‘rayeva Gulhayo Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asarining lingvokulturologik xususiyatlari f.f.d. N.Murodova
6. Salimova Moxinur O‘zbek tili sintaksisida transformatsiya hodisasi f.f.n. R.N.Yusubova

5A111301 - Ona tili va adabiyoti (rus tili)

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Касимов Азиз Функции образа автора в художественном произведении (на материале произведений Н.В. Гоголя и И.С.   Тургенева). Доц.Рахманова А.Х
2. Фефелова Гузалия Феномен подтекста в русской реалистической прозе (на материале произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова). Доц.Рахманова А.Х
3. Олимова Сураё Поэтика пространства и времени в лирике Анны Ахматовой. Доц.Рахманова А.Х
4. Хакимова Нигина Прилагательные с качественно-временным значением в современном газетном дискурсе. Доц. Жумаева Ф. Р.
5. Хамидова Наргиза Восточные мотивы и образы в прозе и драматургии второй половины 18 века. К.ф.н. Кадиров К.Н.

5А110801 - Таsviriy san’at va amaliy bezak san’ati

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Sa’dullaeva Ferangiz Sobirovna Ta’limning elektron resurslari asosida tasviriy san’at ta’limi sifati va samaradorligini oshirishning didaktik asoslari Dots.O.Samadov,
2. Aslonov Furqat Botirovich Tasviriy san’at darslarida o‘quvchilarning ijodiy faolligini oshirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari Dots A.Sulaymonov
3. Choriyev Sherzod Nurullayevich Oliy ta’lim tizimida tasviriy va amaliy san’atni o‘qitish mazmuni va metodikasini takomillashtirish Dots A.Sulaymonov
4. Amonova Zarifa Usmonovna Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini innovatsion-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish Dots A.Sulaymonov
5. SHodiyeva Sadoqat Boboqulovna Arxitektura yodgorliklarida tasviriy va amaliy san’atni qo‘llanilishining hududiy xususiyatlari (Navoiy viloyati yodgorliklari misolida) prof. B.Boymetov
6. Vosiyeva Aziza Tuxtaqulovna Amaliy san’atni o‘qitishda “ustoz-shogird” an’analaridan foydalanishning tarixiy negizlari hamda zamonaviy tendensiyalari prof. B.Boymetov
7. Xamidova Gulmira Xamidovna Maktab o‘quvchilarida estetik qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirish (tasviriy san’at darslari misolida) prof. B.Boymetov
8. Rajabova Nilufar SHuxratovna Tasviriy san’at ta’limi mazmunini modernizatsiyalashning ijtimoiy-pedagogik asoslari prof. B.Boymetov

5A110901 - Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo’yicha)

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Xamidova Laylo Baxtiyor qizi O’smirlarni ta’lim muassasasida diagnostik va korreksion faoliyatini tashkil  etish p.f.d.prof.B.X.Adizov
2. Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi Pedagogika fanlarini muommoli ta’lim texnologiyalari asosida tashkil etish p.f.d.prof.B.X.Adizov
3. Akmalovna Nafosat Mo`minovna Bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning mexanizmlari dots. Bobomirzayev.X
4. Rayimkulova Sabina Samatovna Umumta`lim maktablarida axboratlashgan ta`lim muhitini shakllantirish dots. Bobomirzayev.X
5. Suvonova Sevara Aslitdin qizi Zamonaviy o`qituvchining ijtimoiy –pedagogik –psixologik xususiyatlari dots. Bobomirzayev.X
6. Hojiyeva Iroda Avezovna O‘zbekistonning ta’lim sohasida iqtisodiy barkamol inson taraqqiyoti  konsepsiyasining asosiy yo‘nalishlari Prof: Murodova.N.
7. Usmonov Abdulla Abdimanopovich Talim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarni zararli axborotlar tahdididan himoya etishning pedagogik  vosita va usullari dots. Axatova D.A.

5A110903 - Ta’lim muassasalarini boshqarish

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Tashpulatova Nodira Olimjon qizi Jamiyatda xotin-qizlar faoliyatini takomillashtirishda pedagogik va   kommunikatsion texnologiyalarning o`rni p.f.n. M.R.Xalilova
2. Asliyeva Dilnora  Kobiljonovna Talabalarda  tashkilotchilik  mahoratini shakllantirishda   interfaol  usullardan foydalanishning pedagogik jihatlari prof. M.Yo`ldosheva
3. Xamdamov  Bobomurod Faxritdinovich Boshqaruv psixologiyasida  liderlik masalasining zamonay muommolar p.f.n. M.R.Xalilova
4. Jurayeva Nafisa Abdurashitovna Rahbar faoliyatida yuzaga keladigan konfliktlarni bartaraf  etish yo’llari prof. M.Yo`ldosheva
5. Yo’ldosheva Gulhayyo Valiqulovna Psixologiya fanlarini o`qitishning innovatsion texnologiyalardan foydalanish dots. Ro`ziqulov.F.
6. Raxmatova Kamola Nabijon qizi Xodimlarni boshqarishning ilmiy asoslari dots. Ro`ziqulov.F.
7. Mansurova Malohat Yunus qizi Markaziy osiyo ilmiy merosining boshqaruv tizimini takomillashtirishdagi aksiologik ahamiyati Prof. N.O.Safarova

5A111101 - Musiqa ta’limi va san’ati

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Umrzoqova Laylo Baxtiyor qizi Bolalar qo’shiqlari orqali o’quvchilarda Vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik tuyg’ularini tarbiyalash. prof. O.O.Fayziyev
2. Murtozayev Doniyor Rizoqul o’g’li Umumiy o’rta ta’lim maktablari musiqa darslarida yangi pedagogik texnologiyalarni qo’llash istiqbollari  s.f.n.prof.v/b S.B.Saidiy
3. Nosirov Laziz Nematulloyevich Vena klassik kompozitorlari ijodiga tavsif (maktab darsliklarida berilgan namunalar asosida). s.f.n.prof. v/b S.B.Saidiy
4. Mo’minov Farxod Xayrullayevich Musiqa darslarida vokal-xor malakalarini shakllantirish ustida ishlash yo’llari. s.f.n.prof. v/b S.B.Saidiy
5. Aslonov Sherzod Turg’unovich Buxoro,Navoiy va Samarqand mahalliy (folklor) uslublari tarixi va bugungi kundagi ahamiyati. O’zDK.p.f.n., dotsent. A.R.Baxriyev

5A111401 - Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Xolmaxmadova Nilufar Xasan qizi Leksik, stilistik va frazeologik terminlarning leksikografik tahlili  Ph.D., N.F.Qosimova Raximova N.K
2. Narbekova Elvira Yerkaliyevna Nutqiy sintaktik konstruksiyalar va ularning predikativlikka munosabati  prof. Xayrullayev X.Z
3. Rahmatullayeva Barno Baxtiyor qizi Ta’limiy Mobil ilovalarning ingliz tilini o’rganishdagi o’rni (maktab yoshidagi o’quvchilar misolida)  Ph.D. Qosimova N.F.  Iskanova N.P
4. Farmonova Naima Furqat qizi Ingliz va o’zbek tillarida turg’un birikmalarning derivatsiyasi va lingvokulturologik xususiyatlari  prof. Xayrullayev X.Z
5. Daminova Mashhura Zafar qizi Ingliz tili grammatikasini o’rgatishda zamonaviy metodlar va pedagogik texnologiyalardan foydalanish  prof. Xayrullayev X.Z
6. Bo’riyeva Kibriyo Dilshod qizi Ingliz tili o’rgatishning samaradorligini oshirishda animatsion  filmlarning ahamiyati  prof. Xayrullayev X.Z dotsent D.Sh.Kodirova
7. Arziqulova Gulchiroy Pahlavon qizi Ingliz tilini o’rgatishda adabiyotga oid materiallardan foydalanish  dotsent. Rasulov Z.I

 

8. Boboyorova Dilrabo Faxriddinovna Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi (ingliz va o’zbek tili materallari asosida)  f.f.d, dotsent Murodova N.Q
9. Bafoyeva Nilufar Salim qizi Badiiy asardagi o’zbek Realyalarining ingliz tillaridagi talqini (Said Ahmadning “Ufq” romani misolida)  D. S. Xolmurodov A. Iskanova N.P
10. Sadiqova Dildora Nizomovna Ingliz va o’zbek tillarida sinonim so’zlarning qiyosiy-funksional tadqiqi dots. B.X Daniyarov  S.Q. Xasanova
11. Tuychiyeva Zebiniso Farxod qizi O’zbek o’rganuvchilarida inglizcha insho yozish ko’nikmalarini rivojlantirish (o’rta va yuqori sinflar kesimida)  PhD, N.F. Qosimova S.Q. Xasanova
12. Xo’jamova Hulkar Umarovna Ingliz tilini o’qitishda Maktab o’quvchilarining tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish usullari   dots. Aminova F. Ergasheva D.A

5A111801 - Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim)

T/r  F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Ne’matova Hilola Ikrom qizi Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq yaratish mexanizmi F.f.d-ri, prof. D.E.Lutfullayeva

 

2. Negmatova Sanobar Qarshiboyevna Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqida rang bildiruvchi so’zlarning qo’llanilishi F.f.d-ri, prof. D.E.Lutfullayeva

 

3. Ro’ziyeva Nasiba Aktam qizi Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish p.f.n.S.S.Sayitov

 

4. Qurbonova Karomat Sadriddinovna Maktabgacha ta’lim sohasida xorij ta’limi tajribasidan foydalanishning  pedagogik asoslari (Rossiya, Koreya,Yaponiya misolida) P.f.n  O.N.Ibodullayeva
5. Abdullayeva Sabohat G’ayratullayevna Maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsini shakllantirishda oila mustahkamligining o’rni P.f.n  O.N.Ibodullayeva
6. Mansurova Surayyo Ravshanovna Milliy madaniyatni o’rgatish orqali bolalarda gender tolerantlikni shakllantirish P.f.n  O.N.Ibodullayeva

5A111701 - Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang‘ich ta’lim)

T/r F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1. Rizayeva Maftuna Xolmurod qizi Boshlang`ich sinflarda ona tili ta’limini yangilashning ilmiy metodik asoslari f. f. doktori (DSc)M.S. Ernazarova
2. Omonboyeva Nursaule Erkin qizi Boshlang`ich sinf o`quvchilarining o`zbekcha so`z boyligini oshirish yo`llari (ta’lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida) f. f. doktori (DSc)M.S. Ernazarova
3. G`afurova Durdona Farxod qizi Boshlang`ich sinf o`quvchilarini chiroyli yozuvga o`rgatish metodikasi f. f. doktori Pardayev A.B.
4. Norova Iroda Mirzog`olib qizi Boshlang`ich sinf o`quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasi f. f. doktori, professor Eltazarov J.D.
5. Hamdamova Zilola Shaxobiddin qizi Boshlang`ich sinf o`quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning lingvometodik asoslari p. f. n., dotsent Suyunov M.S.
6. Begmatova Gulshoda Hamidovna Boshlang`ich sinf matematika darslarida o`quvchilarni mantiqiy fikrlashga o`rgatish metodikasi f.m. f. n., dotsent A.P. Pirimov

5A112001 - Jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari nazariyasi va metodikasi

F.I.SH Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi Ilmiy rahbar
1 Pirimova Nargiza Adilovna 1-4 sinf maktab o`quvchilarida gimnastika mashg`ulotlarini harakatli o`yinlar  orqali o`tkazishning  ilmiy asoslari p. f. n., dots. Aslonova M.A.
2 Berdiyev Dilmurod Nomonovich Yosh voleybolchilarni maxsus o’yinlar orqali jismoniy tayyorgarligini va jismoniy sifatlarini tarbiyalashning usullari  Ph.D., O.Q. Musayev
3 Norboyev G`iyosiddin Muhammadi o`g`li Gandbolchilarni sakrovchanlik sifatlarini shakllantirish xolatlarini zamonaviy pedagogik texnologik asosida nazorat qilish. p. f. n.,Nurullayev A.Q.
4 Teshayev Sirojiddin Sami o`g`li 7-14  yoshli maktab o`quvchilarida  yengil atletikadan  yugurib kelib uzunlikka sakrash  texnikasini rivojlantirishning zamonaviy  uslub shakllari p. f. n., dots. Aslonova M.A.
5 Mustafoyev Alisher Mustafoyevich 9-10 yoshli o’g’il bolalarning jismoniy tayyorgarligini oshirish yo’llari Ph.D., O.Q. Musayev
6. Ergashev Abbos Abdulla o`g`li Yosh voleybolchilarni tezkorligini harakatli o`yinlar  yordamida rivojlantirishni samaradorligi (PhD) L.N.Shahriddinova